Appspalt

Vi har fått äran att ta över appspalten i tidningen Arbetsterapeuten! I varje nummer tipsar vi om olika appar för kognitivt stöd. Här kommer vi att samla de publicerade apptipsen!

Appar för känsloregistrering
#1 2021

Känslor påverkar vårt aktivitetsutförande i vardagen i hög grad. Att öka medvetenheten om sina känslor för med sig många positiva effekter. Ett första steg kan vara att registrera känslor över tid. Appar kan ge påminnelser om att det är dags att registrera, vilket gör det lättare att etablera en vana. Appar kan också ge översikter av ens mående som kan hjälpa en att få syn på eventuella mönster. 

Daylio
Plattform: ios, android Språk: svenska (mfl)

I Daylio kan man dokumentera känslor genom att välja en smiley, man behöver alltså inte skriva något och kan hålla det väldigt enkelt. Man kan också välja att lägga till tex aktiviteter, anteckningar och mål, vilket gör appen användbar även för den som är intresserad av att hitta samband mellan aktivitet och mående eller vill arbeta med att förändra sitt mående.

Lågaffektivt bemötande
Plattform:
ios, android Språk: svenska 

Den här appen låter föräldrar eller personal kartlägga ett barn eller brukares beteende och humör, för att lättare kunna upptäcka mönster och minska våldsamma situationer. Det går att registrera “vardag”, “varningsbeteende” och “kaos”, och att specificera vad brukaren gör. Appen ger översikt av när på dygnet det blir kris, vilka beteenden som återkommer och hur ofta.


Appar för känsloreglering
#2 2021

Starka känslor kan ofta bli ett hinder i vardagen. Här vill vi tipsa om tre appar som syftar till att hjälpa användaren att hantera känslor och öka sitt välmående. Alla apparna är gratis.

Snorkelövning
Plattform: android och ios 
Språk: svenska
Snorkelövning är en app utvecklad av Region Uppsala riktad till barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Appen har övningar för mindfulness, andning och krisfärdigheter i både text, ljud och videoformat. Man måste inte registrera något konto och appen fungerar även offline. 

Happify 
Plattform: android och ios 
Språk: flera språk, dock ej svenska

Happify bygger på positiv psykologi, kbt och medveten närvaro, med en tydlig koppling till forskning om vad som faktiskt förbättrar vårt mående. Det finns fristående övningar men också färdiga “spår” att följa över tid med fokus på tex att hantera stress eller kronisk smärta, förbättra relationer, eller öka din självmedkänsla.

Reachout Worrytime
Plattform: android och ios 
Språk: engelska

Denna app utgår från interventionen “orosstund” som används i kbt-behandling för ångest och ältande. Istället för att låta sig ryckas med varje gång orostankar dyker upp under dagen skriver man upp dem i appen och avsätter en bestämd tidpunkt för när man ska ägna sig åt dem. Detta gör att oron tar mindre utrymme och energi i vardagen och att man får mer tid och ork att ägna åt annat.


Appar för koncentration
#3 2021

Mobilen kan i sig vara distraherande, men vi kan också använda den som hjälpmedel för att behålla koncentrationen.  Här tipsar vi om 3 appar för detta. Och du, glöm inte att ta pauser när du jobbar med något uppmärksamhetskrävande!

Alla apparna är på engelska, och gratis med extra betalfunktioner. 

Forest
Plattform: Android, ios
I Forest planterar man ett träd, och medan det växer får man inte använda mobilen. Om man ändå gör det så vissnar trädet. Det är förvånansvärt effektivt som motivation! Det går att lägga till appar som man fortfarande kan använda under tiden trädet växer, om man behöver dem för att göra det man ska.

MyNoise 
Plattform: Android, ios och hemsida, mynoise.net
MyNoise låter en lyssna på olika ljudmiljöer – till exempel vitt brus, havsljud och regn. Man kan påverka ljudmiljöerna med hjälp av reglage, och få mer eller mindre av olika inslag. Det finns även ljud från ett lugnt kontor och en tentaskrivning som kan hjälpa en att komma i stämning vid hemifrånstudier! 

Engross
Plattform: Android, ios
I Engross kan man utifrån pomodoro-metoden ställa in intervall för arbetspass och pauser. En funktion vi verkligen gillar är knappen “Hit me when you are distracted”. Att öva på att notera när uppmärksamheten glidit iväg är en viktig del i att öva upp sin förmåga till fokus! Engross har även att-göra listor och kalenderfunktion.


Appar för rutiner
#4 2021

Efter en lång sommar kan det vara utmanande att komma tillbaka till vardag med arbete och skola. Därför vill vi tipsa om tre appar som kan hjälpa till att skapa och följa rutiner.

Todoist
Plattform: ios, android
Språk: Svenska
Pris: Gratis, möjligt att betala för extrafunktioner
Todoist har mängder av funktioner för att hålla reda på uppgifter; du kan gruppera dem i projekt eller lägga in i kalender, filtrera dem på olika sätt, färgkoda, välja listor eller anslagstavlor och ställa in påminnelser. Trots alla funktioner är Todoist lätt att komma igång med och ger god överblick.

Habitica 
Plattform: ios, android
Språk: Engelska
Pris: Gratis, möjligt att betala för extrafunktioner
Förvandla vardagens rutiner och uppgifter till ett datorrollspel! Du skapar en avatar, lägger in dina rutiner och saker du vill få gjort. Om du gör det du bestämt samlar du XP och vinner priser, som kläder och djur till din avatar, annars förlorar du hälsa. Du kan även gå med i en guild och samarbeta med andra.

Happy kids timer
Plattform: ios, android
Språk: engelska
Happy kids timer vill hjälpa barn till ökad självständighet i morgon- och kvällsrutiner. Appen visar en animerad bild av det moment man ska göra, till exempel borsta tänderna, och hur lång tid man har på sig. Med betalversionen av appen (21 kronor) kan man ändra ordning och lägga till aktiviteter. Bilderna gör att appen går att använda även för barn som inte kan engelska.


Appar för att hålla koll på tiden
#5 2021

Tidshjälpmedel kan göra det lättare att hålla koll på tiden, och verkar även kunna bidra till att man utvecklar en bättre känsla för tid. Här kommer några tips på appar! 

Time timer/Time timer for android
Plattform: android, ios 
Språk: engelska
Pris: gratis
Time timer är ett välkänt hjälpmedel, och appen är mycket lik originalet: tiden visas på en rund urtavla med en tårtbit som krymper vartefter tiden går. Man kan välja om urtavlan ska motsvara en timme eller en annan tidsmängd.

Vocal timer
Plattform: ios
Språk: engelska
Pris: gratis
Vocal timer visar tidsåtgång minut för minut med hjälp av krympande ringar och en röst som säger hur lång tid som är kvar. Röstpåminnelserna fortsätter även om man går ur appen. 

MultiTimer: Multiple timers
Plattform: ios
Språk: engelska
Pris: gratis med extra betalfunktioner
Här kan du sätta flera timers samtidigt för olika sysslor och ha återkommande timers. Det finns många funktioner, men grafiken är ändå tydlig och lättöverskådlig. 

Visuell timstock
Plattform: android
Språk: svenska 
Pris: gratis med extra betalfunktioner
Denna app liknar hjälpmedlet timstock, med lampor som synliggör tiden. Man kan välja olika tidsintervall. Appen är tydlig och lättanvänd, men en stor nackdel är att nedräkningen avbryts om du går ur appen.


Tips om andra sammanställningar av hjälpsamma appar finns här!