Vad är problemet med att tyngdtäcken inte kan förskrivas, det finns ju att köpa billigt i öppna handeln?

Vi som skriver detta är arbetsterapeuter med många års erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, där utprovning och förskrivning av tyngdtäcke har varit en stor del av vår yrkesvardag. Vi har sett tyngdtäcken ha enorm positiv effekt på många barn och ungdomars sömn – vilket i många fall kunnat hjälpa hela familjen att fungera bättre i vardagen. 

Vi ser två huvudsakliga problem med att förskrivningen av tyngdtäcken stoppas: 

  1. Utbudet i öppna handeln motsvarar inte utbudet på förskrivningsbara tyngdtäcken.
  2. Tyngdtäcken kräver utprovning, både vad gäller material och tyngd – one size does not fit all. 

Vår erfarenhet är att personer med långvariga, ofta livslånga, sömnsvårigheter – personer med svårt att komma till ro och somna, som sover oroligt, rör sig mycket under sömnen och vaknar på natten – ofta kan somna betydligt snabbare med tyngdtäcke, och få färre uppvaknanden på natten. Ofta blir sömnkvaliteten också bättre, de sover lugnare och känner sig mer utvilade av sömnen. Men tyngdtäcke fungerar inte för alla, och framförallt fungerar inte alla tyngdtäcken för alla. 

Alla individer har olika sensoriska preferenser och behov, och det är helt individuellt och oförutsägbart vilken modell och vilken vikt som passar en person. Vår erfarenhet är att handelns rekommendationer på 10% av kroppsvikten saknar grund, många av barnen vi förskrivit täcken åt har behövt täcken som är betydligt tyngre än så – och andra vill ha lättare. Varje person behöver prova sig fram till vilken typ av djuptryck som känns bra  – vilken typ av tyngdmaterial, och vilken tyngd som just den individen behöver. I sortimentet av hjälpmedelsklassificerade tyngtäcken finns det en stor spridning i material, som ger väldigt olika typer och mängd stimulans. Bland de billigare täckena i öppna handeln är modellerna påtagligt färre och mer lika varann i vilken stimulans de ger. Risken är således stor att färre kommer kunna hitta ett täcke i detta sortiment som hjälper dem att sova. 

I Stockholm har förskrivningsprocessen för tyngdtäcken inletts med en kartläggning kring patientens sömnsvårigheter, som ger arbetsterapeuten underlag att bedöma om patienten uppfyller kriterierna för tyngdtäckesförskrivning (grava sömnsvårigheter kopplat till motorisk oro) samt om tyngdtäcke bedöms vara en lämplig insats. Om det framkommer behov av att arbeta med till exempel sömnrutiner och sovmiljö för att förbättra sömnen så ges ofta insats kring detta innan eller parallellt med tyngdtäckesutprovning. Tyngdtäckesutprovningen sker i två steg: först ett utprovningstillfälle där patienten får testa de olika sorternas täcke och olika tyngder. Det täcke som vid utprovningen bedöms passa individen bäst får patienten sedan testa under en utprovningsperiod i hemmet. Arbetsterapeuten och patienten träffas igen och följer upp hur sömnen fungerat med tyngdtäcket under utprovningsperioden – och först därefter, om arbetsterapeuten gör bedömningen att funktion och nytta är uppnådda, räknas täcket som förskrivet för långtidslån till patienten. Om täcket inte gett den önskade effekten lämnas det tillbaka, och möjlighet finns att testa ett annat täcke istället.

Varför finns då så bristfällig evidens för tyngdtäcken? En del av svaret är att det har forskats för lite. I flera av de studier som genomförts, där ingen effekt kunnat visas, är täckena som testats mycket lätta – 4-5 kg. Det är mycket ovanligt att vi förskriver så lätta täcken, och det är inte förvånande att effekten uteblir för många av deltagarna. 

Det är svårt att utforma studier på tyngdtäcken på ett sätt som ger högt vetenskapligt värde, eftersom deltagarna kommer att veta om de testar tungt täcke eller inte. Ingen studie har undersökt effekten av en förskrivningsprocess där deltagarna får individuell utprovning med flera olika modeller av tyngdtäcken.

I utbudet av förskrivningsbara tyngdtäcken i Stockholm har under 2020 funnits: 
Bolltäcke Flexible – Detta tyngdtäcke ger ett kraftfullt taktilt stimuli, dels på grund av sin vikt, dels då varje rörelse hos brukaren generera nya punktvisa tryck på kroppen. Lite som ett bollhav. 7, 10, 12 kg.
Bolltäcke calm – I detta tyngdtäcke ligger bollarna sydda i kanaler, användaren får således en tydlig sinnesstimulering genom bollarnas punktvisa tryck. 4, 7, 10, 12 kg.
Fibertäcke – Mjuka men ändå tunga, genom att de har en mjuk plastfiber insydd längs med tyget. Fibertäcket påminner lite om gammeldags ylletäcken. 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg. 
Kultäcke – Kultäckets vikt utgörs av specialtillverkade, massiva, glaskulor. Glaskulorna är fastsydda på insidan av täcket och ger ett punktvis tryck. 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg.
Ringtäcke – Ringtäckets tyngder utgörs av ringar i kirurgiskt stål som är jämnt placerade över hela täckets yta. Ringarna låter täcket forma sig runt kroppen och skapar en känsla av omslutning. 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg.
Kedjetäcke – Kedjetäcket har kedjor insydda i kanaler i täcket. Den ena sidan av täcket är mer vadderat, så att man kan välja om man vill ha en mjukare känsla eller en mer tydlig taktil stimulans från kedjorna. 4, 6, 8, 10, 12, 14 kg. 

I utbudet av tyngdtäcken för under 4000 kronor på öppna marknaden finns: 
Drygt 10 företag som säljer täcken med kiselpärlor/glaspärlor/glaskulor/sandpellets,
och en modell som får sin tyngd av polyesterfiber, i vikter mellan 4-15 kg. Det finns alltså två huvudsakliga modeller, vilket innebär att spridningen i mängd och typ av sensorisk stimulans av täckena är påtagligt mindre än i det tidigare förskrivningsbara sortimentet.  

Vi ser en stor risk att många kommer att köpa ett tyngdtäcke som inte får någon effekt för att det är för lätt, eller inte ens går att använda för att det är för tungt. Vi ser också en stor risk att många personer inte kommer att ens kunna testa tyngdtäcken, eftersom de inte har råd att lägga 600 kr+ på en chansning. Vi har inte kunnat hitta något företag som i dagsläget erbjuder öppet köp på tyngdtäcken om man öppnat förpackningen.

Lästips:
Gör om och gör rätt! – Skrivelse från Arbetsterapeuterna till MTP-rådet
Rapport från Arbetsterapeuterna om förskrivningen av tyngdtäcken, januari 2021
Skrivelse från Länsgruppen Kognition i Kalmar (PDF)
Krönika: SKR och tyngdtäckena – en lektion i silobudgetering
Examensarbeten som undersökt arbetsterapeuters erfarenhet av tyngdtäcken: 1, 2, 3.  
Pressmeddelande från Sveriges Arbetsterapeuter: Tyngdtäcken en viktig rehabinsats 
Sveriges Arbetsterapeuters ställningstagande om En jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning (pdf)
Brev till Sveriges Regioner från producenter av hjälpmedelsklassade tyngdtäcken
Ny RCT-studie på kedjetäcken (och svensk sammanfattning av studien)
Intervju med ovanstående studies huvudförfattare
Studie från Västra Götaland som bland annat visade att tyngdtäckesanvändning minskade vårdkontakter samt användande av starka sömnmediciner.
Attention kritiska till att vården slutar förskriva tyngdtäcken
Neuro Stockholm kräver att besluten stoppas och konsekvensanalys genomförs