Vad är kognitivt stöd?

Kognition är ett paraplybegrepp för hjärnans förmåga att ta in, bearbeta och reagera på information. Kognitivt stöd är allt som gör det lättare att förstå, planera, komma ihåg och organisera vardagen.

Bild på ett finger med ett snöre knutet runt som påminnelse, med texten "komma ihåg".
Pictogram från pictogram.se

Kognitivt stöd kommer i många former.

Kognitivt stöd kan bestå av bilder, text eller ljud, men det kan också vara anpassningar av den fysiska miljön, till exempel att minska onödiga intryck.

Det kan vara ens egna knep och strategier, som att ställa medicinen vid kaffemaskinen för att komma ihåg att ta den vid morgonkaffet.

Kognitivt stöd kan vara praktiska prylar – lågteknologiska saker som post-it-lappar och whiteboardtavlor där man skriver upp det man inte vill glömma, och högteknologiska som till exempel smartphones och surfplattor med appar som ger påminnelser, eller visar vägen med GPS. 

Även människor i ens omgivning kan fungera som kognitivt stöd – till exempel genom att de påminner en när det snart är dags att gå eller att de undviker att prata med en när man är upptagen.